Kompaniyaning malakasi

 • Tadbirkorlik faoliyatini litsenziyalash

 • MUVOFIQLIK SERTIFIKATI


 • FDA RO'YXATINING VERIFATSIYASI

 • Ikkinchi toifaga tibbiy asboblar sertifikati kiradi

 • Tashqi savdoni ro'yxatdan o'tkazish shakli

 • Kirish va chiqish karantin yozuvlari

 • TEST HISOBOTI

 • MUNDARIJA

 • Test natijalari

 • Sinov hisoboti

 • Sinov hisoboti

 • Mahsulotni ro'yxatdan o'tkazish shakli

 • Tibbiy asbob-uskunalar ishlab chiqarish sertifikati

 • Tibbiy asboblarni ishlab chiqarish uchun litsenziya